Historia szkoły w Korzeniowie

Pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu Szkoły w Korzeniowie

W archiwum Szkoły brak jest dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Szkoły przed II wojną światową. Jednak z Kroniki Szkoły w Nagoszynie wynika, że dzieci z Korzeniowa uczyły się początkowo w Nagoszynie, a wieś partycypowała w kosztach utrzymania tamtejszej Szkoły.  Pierwsza wzmianka na ten temat dotyczy roku 1854.
Jak dalej podaje ta kronika, w 1908 r. utworzono Szkołę w Korzeniowie. Z przekazów mieszkańców wynika, że usytuowana była w budynku na terenie tzw. Młynarskim obok obecnego domu p. Kołodziej Anny i funkcjonowała do II wojny światowej.

Powojenne losy Szkoły
Po II wojnie światowej Szkoła Podstawowa, ze względu na stan budynku szkolnego, przeniesiona została do drewnianego budynku podworskiego położonego w tzw. “Świerkach” na obecnym terenie przyochronnym parku, obok dawnych dworskich stajni, a później terenów Kółka Rolniczego. W tym samym roku szkolnym 1945/1946 w dworku założono i funkcjonowały do roku szkolnego 1950/1951: Gminna Szkoła Rolnicza Męska, Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza i Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Po zakończeniu roku szkolnego 1950/1951 szkoły te przeniesione zostały do Rzemienia k. Mielca, dawne woj. rzeszowskie. W roku szkolnym1952/1953 do dworku przeniesiono Szkołę Podstawową. W latach 70 – tych funkcjonowała jako filia Zbiorczej Szkoły Gminnej w Żyrakowie. W latach 1979 - 1985 szkoła została przeniesiona do innego budynku ze względu na remont kapitalny dworku. Lokum udzielił p. Władysław Cisło w swoim nowo wybudowanym, niezamieszkałym domu. W 1985 r. nastąpił powrót Szkoły do wyremontowanego dworku. Do roku 1999 istniała tu ośmioklasowa Szkoła Podstawowa.

Najnowsze dzieje Szkoły
Po wprowadzeniu reformy w oświacie, od roku szkolnego 1999/2000 szkoła została przekształcona w sześcioklasową Szkołę Podstawową. Starsi uczniowie, włączeni do Publicznego Gimnazjum w Bobrowej, uczęszczali na lekcje nadal do budynku Szkoły w Korzeniowie. Od roku szkolnego 2002/2003 Szkoła Podstawowa została przekształcona w Zespół Szkół Publicznych w skład którego weszły: 6-klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym 6 – latków i Publiczne Gimnazjum. Do roku szkolnego 2009/2010 szkoła funkcjonowała we wspomnianym dworku na terenie prawie 17 hektarowego obiektu dworsko – parkowego.
Kolejni Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły Powszechnej, Szkoły Podstawowej i obecnie Zespołu Szkół Publicznych to: Genowefa Kwiek, Helena Gorzelana, Jan Żądło, Kazimiera Ortyl, Zdzisław Rej, Teresa Jakubiak.
W 2009 r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego na terenie podworskim w tzw. Świerkach, gdzie tuż po wojnie istniała szkoła podstawowa. Budowa została zakończona w 2010 r. i w dniu 29 sierpnia nastąpiło jej uroczyste otwarcie połączone z dożynkami gminnymi.
Od lipca 2010 r. w dworku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Radość” z Dębicy, prowadząc zajęcia terapeutyczne dla swoich podopiecznych.

Copyright © Szkoła Podstawowa w Korzeniowie 2024

Template by Joomla 2.5 Templates and Przeprowadzki Kraków.