Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Korzeniowie na r. szk. 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniowie informuje, że rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego trwać będzie od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. w godzinach od 7.00 do 15.00. Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Korzeniowie określający zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji, a także Wniosek o przyjęcie dziecka, dostępne są na stronie internetowej: www.spkorzeniow.pl oraz w sekretariacie Szkoły. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane będą dzieci 3,4,5,6-letnie z roczników 2015-2018 zamieszkałe na terenie Gminy Żyraków. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie wyłącznie na rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Korzeniowie na rok szkolny 2021/2022
  2. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
  4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  5. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły podstawowej
  6. Zgłoszenie dziecka z obwodu do szkoły podstawowej

Copyright © Szkoła Podstawowa w Korzeniowie 2024

Template by Joomla 2.5 Templates and Przeprowadzki Kraków.